INFORMACJE OGÓLNE

W informacjach ogólnych znajdziesz wszystko to, co uważam za konieczne i potrzebne do rozwiązania zadań z geometrii. Nie są to jednak zagadnienia akademickie.


Zebrałam tu wszystkie tematy, do których w trakcie nauki geometrii niejednokrotnie musiałam wracać. Jest to swoiste kompendium wcześniejszych lat edukacji z dziedziny planimetrii (geometrii płaszczyzn) i stereometrii (geometrii przestrzeni trójwymiarowej).